Статут Київського Клубу Курців Люльки (редакція, що діяла до 13.11.2017 р.)

  1. Загальні положення.

1.1. Назвою клубу є «Київський Клуб Курців Люльки» (КККЛ), назва англійською мовою «Pipe Club Of Kiev».

1.2. Датою заснування КККЛ є 13.02.2003 р.

1.3. Офіційна інформація про клуб, його членах і заходах розміщена офіційному сайті клубу https://www.pipeclub.kiev.ua/.

1.4. Офіційною сторінкою КККЛ в соціальній мережі Facebook є сторінка за адресою: https://www.facebook.com/kievpipeclub/.

1.5. Офіційною групою КККЛ в соціальній мережі Facebook є група за адресою: https://www.facebook.com/groups/KievPipeClub/.

1.6. Логотипом клубу є зображення люльки (форма «Canadian») вигляд збоку, над якою в два рядки латинськими літерами містяться слова: Pipe club of KIEV, перша буква “P” в логотипі стилізована у вигляді диму, що виходить із чаші люльки.

  1. Клуб є некомерційною громадською організацією, що об’єднує курців люльки.

2.1. Клуб може встановити членські внески, мати заощадження, приймати спонсорську допомогу.

  1. Цілі клубу:

3.1. Популяризація культури куріння люльки в м.Києві та Україні.

3.2. Розвиток спілкування і зміцнення зв’язків з українськими і зарубіжними люлькокурами, люльковими майстрами, клубами курців люльки.

3.3. Захист прав та інтересів курців люльки в Україні.

3.4. Популяризація повільного куріння люльки як спортивної дисципліни, підготовка спортсменів.

3.5. Всіляке сприяння і просування вітчизняних люлькових майстрів, виробників люлькового тютюну, а також продавців люльок, люлькового тютюну і аксесуарів.

4. Членство.

4.1. У КККЛ передбачені наступні види членства:

– Постійний член клубу;

– Почесний член клубу (без права голосу);

– Постійний почесний член клубу (з правом голосу).

4.2. Постійні члени клубу мають рівні права.

4.3. Постійним членом клубу є особа, що розділяє цілі клубу, яка підтвердила своє зобов’язання дотримуватися цього Статуту і заявила про своє бажання брати активну участь в житті клубу.

4.4. Порядок вступу в клуб.

4.4.1. Особа, що ознайомилася з цим Статутом, виявила бажання брати активну участь в житті клубу і з’явилася на чергове засідання, вважається кандидатом в члени клубу і проходить випробувальний термін тривалістю 2 місяці.

4.4.2. Після закінчення випробувального терміну в разі голосування “за” ⅔ із загального числа членів клубу на урочистому засіданні клубу кандидат посвячується в члени клубу.

4.4.3. Для кандидата, який прийшов на засідання клубу за рекомендацією одного (декількох) членів клубу, випробувальний термін може бути скорочений за рішенням Ради Клубу.

4.4.4. Правила посвячення в члени клубу розробляються Радою Клубу, приймаються ⅔ від загального числа членів клубу і є невід’ємною частиною цього Статуту.

4.5. (Спрощений порядок, який діє до 29.09.2016 р.) Членами КККЛ є особи, які до прийняття цього Статуту заявили про своє бажання брати активну участь в житті і розвитку клубу.

4.6. Після прийняття цього Статуту діє звичайний порядок вступу в члени клубу.

4.7. Будь-якій особі, яка брала активну участь у житті КККЛ з моменту його заснування до проведення урочистого установчого засідання клубу 29.09.2016 р., але не знала про його проведення, може бути надано право стати постійним членом клубу в порядку, передбаченому п. 4.5. цього Статуту без випробувального терміну, якщо таке рішення буде підтримано ⅔ постійних членів клубу.

4.8. Член клубу, матеріальна вигода якого залежить від виробництва або продажу люльок, люлькового тютюну і аксесуарів не має права голосу на загальних зборах клубу. Питання про позбавлення (надання) права голосу такому члену клубу вирішується індивідуально. Рішення вважається прийнятим, якщо його підтримали не менше ⅔ постійних членів клубу.

4.9. Почесним членом клубу може бути особа, яка має значні заслуги перед клубом і користується серед членів клубу особливим авторитетом, а також люльковий майстер, виробник люлькового тютюну, продавець люльок, люлькового тютюну або аксесуарів, що розділяє цілі клубу і активно сприяє його розвитку.

4.9.1. Рішення про присвоєння статусу «почесний член клубу» приймається на загальних зборах клубу, якщо за таке рішення проголосує не менше ⅔ його членів.

4.9.2. Першим почесним членом клубу є перший Президент КККЛ Євген Богданов.

4.9.3. Постійним почесним членом клубу є почесний член, який має право голосу.

4.9.4. Член клубу підлягає виключенню в тому випадку, якщо він грубо і систематично порушує цей Статут, правила проведення засідань клубу, або робить інший вчинок, який загальні збори клубу вважатимуть неприпустимим.

4.9.5. Перед голосуванням за виключення з клубу, в будь-якому випадку, проводиться відкрите обговорення і винному надається можливість висловитися на своє виправдання.

  1. Рада клубу.

5.1. Рада клубу зобов’язана:

5.1.2. Організовувати життя і розвиток клубу відповідно до його цілей, викладених в п. 3 цього Статуту по сформованому плану розвитку клубу.

5.1.3. Сформувати план розвитку клубу на майбутній рік і затвердити його на загальних зборах клубу протягом одного місяця після обрання Ради.

5.1.4. Своєчасно організовувати та проводити обговорення і голосування загальних зборів постійних членів клубу з нагальних питань.

5.1.5. Бути постійно присутнім і головувати (один з членів Ради) на всіх засіданнях клубу. Забезпечувати порядок під час засідань клубу.

5.1.6. Утримувати сайт клубу та інші інформаційні ресурси в актуальному робочому стані.

5.1.7. Організувати зберігання документів, матеріальних цінностей клубу, звітувати перед загальними зборами клубу за використання його матеріальних цінностей та коштів на вимогу будь-якого постійного члена клубу.

5.1.8. Ініціювати проведення загальних зборів клубу.

5.2. Вибори Ради клубу.

5.2.1. До Ради клубу входять три його постійних члени, які набрали найбільшу кількість голосів у результаті голосування на урочистому установчому засіданні клубу 29.09.2016 р., а в подальшому – на щорічних урочистих звітно-виборчих засіданнях.

5.2.2. Рада клубу обирається на термін один рік. По закінченню цього терміну на урочистому звітно-виборчому засіданні, Рада клубу звітує за свою роботу за минулий рік.

5.2.3. Щороку Рада клубу підлягає переобранню незалежно від оцінки її роботи за минулий період.

  1. Президент клубу.

6.1. Президент представляє інтереси клубу і діє від його імені.

6.2. Право представляти інтереси клубу може бути доручено Президентом одному з членів Ради клубу на певний термін або для виконання певних завдань.

6.3. Всі дії Президента клубу повинні бути узгоджені з Радою клубу.

6.4. Президентом клубу є постійний член клубу, який отримав в ході обрання Ради клубу найбільшу кількість голосів.

  1. Загальні збори клубу.

7.1. Всі рішення клубу приймаються на загальних зборах, якщо такі рішення підтримані не менш ⅔ його постійних членів.

7.2. Члени клубу, голоси яких залишилися в меншості, беруть на себе зобов’язання прислухатися до думки більшості.

7.3. До виключних повноважень загальних зборів належить прийняття змін до цього Статуту, а також прийняття в члени клубу і позбавлення такого членства.

7.4. Рішення загальних зборів можуть прийматися як під час засідання клубу, що є кращим, так і за допомогою використання електронного листування або спілкування в закритій групі клубу, що працює в програмі «skype» чи іншому засобі групового обміну повідомленнями. За організацію і правильність підрахунку голосів в ході онлайн-голосування відповідальність несе один з членів Ради клубу.

  1. Засідання клубу.

8.1. Члени клубу збираються на засідання. Регулярність, місце, час проведення та тематика кожного засідання визначається загальними зборами клубу на підставі плану, запропонованого Радою.

8.2. За багаторічною традицією днем для проведення засідань клубу є четвер.

8.3. На честь дня заснування клубу 13.02.2003 р в лютому кожного року проводиться урочисте засідання, на яке офіційно запрошуються всі люлькокури.

8.3. В ході засідань члени клубу зобов’язані утримуватися від зневажливого ставлення один до одного, вживання нецензурної лайки, зловживання алкоголем, куріння сигарет.

8.4. Члени клубу утримуються від обговорення тем, які можуть викликати конфлікти. Особи, які ініціювали, а також підтримали конфлікт на засіданні клубу, за рекомендацією члена Ради клубу зобов’язані покинути засідання. Систематична конфліктна поведінка може бути підставою для виключення з клубу.

8.5. Як запобіжний захід Рада може призупинити членство в клубі на термін не більше 1 місяця.

  1. Заключні положення.

9.1. Цей Статут прийнятий на урочистому засіданні Київського Клубу Курців Люльки 29 вересня 2016 р і вступає в силу з моменту його опублікування на офіційному сайті клубу https://www.pipeclub.kiev.ua/ – 30.10.2016 р

9.2. З моменту вступу в силу цього Статуту втрачають силу всі раніше прийняті Статути і правила КККЛ.